Bảo hành phần mềm tạp hóa

1. Bảo hành 12 tháng: cập nhật tính năng mới, hỗ trợ cài đặt, hướng dẫn, khắc phục sự cố miễn phí.

2. Bảo trì vĩnh viễn: bảo trì trong suốt quá trình kinh doanh.

3. Hỗ trợ trực tuyến: tham dự cộng đồng hỗ trợ trực tuyến miễn phí.


"Mất tiền bạc là mất một, mất uy tín là mất một trăm"

0 Nhận xét